Diêm Vương xử án mùa thứ 2

Phim Diêm Vương xử án mùa thứ 2

THVL1 Tập 7

Nội Dung Phim : Diêm Vương xử án mùa thứ 2

Xem Phim Diêm Vương xử án mùa thứ 2, THVL1 Tập 7

Diêm Vương xử án mùa thứ 2 Câu chuyện loạt đến tai diêm phủ. Đại Ngiã cùng với Minh Nhí lần lượt giả dạng các bà già mang bầu đến để bắt hắn ta đi. đến diêm phủ hai người không những nhận tội mà còn phân bua cho mình Một bên thì chồng theo vợ bé, bỏ bê , cảm thấy cô đơn. Một bên thì theo nhu cầu cung-cầu không làm gì sai cả. Tuy nhiên cả hai đều không thể thoát tội dưới Diêm Phủ. Những tình huốn gây cười lại một lần nữa mang đến cho khán giả Chúc mọi người xem phim online vui vẻ
Từ khóa phim gợi ý:
phim Diêm Vương xử án mùa thứ 2
xem phim Diêm Vương xử án mùa thứ 2
phim Diêm Vương xử án mùa thứ 2-THVL1 Tập 7

User Online