Hoạn Hải Kỳ Quan

Phim Hoạn Hải Kỳ Quan

SCTV9 - TVB

Nội Dung Phim : Hoạn Hải Kỳ Quan

Xem Phim Hoạn Hải Kỳ Quan, SCTV9 - TVB

Phim Hoạn Hải Kỳ Quan Tập 1 Tập 2 -3-4-5-6-7-8-9-10 Huệ Lâm là 1 người hầu, nữ hiệp kiêm vệ sĩ của Chấn Phong, giỏi võ. Hoan Hai Ky Quan Tập 2 Huệ Lâm là 1 trẻ mồ côi được 1 nữ tu nuôi dưỡng. Để có tiền giúp đỡ ni viện và trị bệnh cho bản thân mình, Huệ Lâm và sư muội xuống núi để kiếm tiền, trong thời gian này Huệ Lâm gặp được Chấn Phong và Chấn Phong lo ngại bị hành thích nên thuê 2 tỷ muội Huệ Lâm bảo vệ cho mình. Huệ Lâm giúp Chấn Phong tránh khỏi nguy hại từ các tay quan chức tham nhũng, sau đó hai người dần hiểu nhau và phát triển tình cảm.

Phim liên quan: Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh

Từ khóa phim gợi ý:
phim Hoạn Hải Kỳ Quan
xem phim Hoạn Hải Kỳ Quan
phim Hoạn Hải Kỳ Quan-SCTV9 - TVB

User Online