Thử Thách Cực Hạn 2016

Phim Thử Thách Cực Hạn 2016

China Tập 2 VietSub

Nội Dung Phim : Thử Thách Cực Hạn 2016

Xem Phim Thử Thách Cực Hạn 2016, China Tập 2 VietSub

Tvshow Thử Thách Cực Hạn 2016 - Thử Thách Cực Đại là chương trình thực tế lớn được chiếu tại đài Dragon TV do Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Lỗi, La Chí Tường, Vương Tuân, Trương Nghệ Hưng lập thành "Bang đàn ông cực đại." Thử Thách Cực Đại sẽ thiết kế địa điểm lớn nhất và xã hội hóa những quy luật trò chơi. Với cách quay công khai sẽ làm cho 6 vị khách mời trở về với sự bình phàm, sẽ phản ánh trạng thái sinh tồn của người đàn ông Trung Quốc.
Từ khóa phim gợi ý:
phim Thử Thách Cực Hạn 2016
xem phim Thử Thách Cực Hạn 2016
phim Thử Thách Cực Hạn 2016-China Tập 2 VietSub

User Online