Tiền Đồ Lớn Lao

Phim Tiền Đồ Lớn Lao

Great Expectations

Nội Dung Phim : Tiền Đồ Lớn Lao

Xem Phim Tiền Đồ Lớn Lao, Great Expectations

Phim Tiền Đồ Lớn Lao:  Trọn Bộ Hồng Tam Nguyên dẫn theo mẹ và người bạn tốt Tề Lâm đến Thượng Hải nương nhờ Nghiêm Hoa, bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai công ty lớn. Lúc này Nghiêm Hoa là một công nhân làm việc ở bến đò. Anh không sợ sệt trước cường quyền, được tiến cử lên làm lãnh tụ công nhân. Hồng Tam Nguyên nhờ sự cơ trí mà hiều lần “hóa hiểm thành lành” ở Bến Thượng Hải.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ tại Phimbotv.net

Từ khóa phim gợi ý:
phim Tiền Đồ Lớn Lao
xem phim Tiền Đồ Lớn Lao
phim Tiền Đồ Lớn Lao-Great Expectations

User Online